zkx's blog

以爱之心,做事,以恩之心,做人。始于梦,也将终于梦。
听闻青春,十言九妄。 听闻誓言,十诺九谎。 听闻过往,十忆九伤。
三十而立:百无一用是深情,不屑一顾最相思。愿你走出半生,归来仍是少年。
四十不惑:登高必自卑,行远必自迩。韶华易逝,红颜易老,浮华落尽,平淡归真。